pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

FACS jest Fundacją na rzecz Zaawansowanych
Studiów Komputerowych.
Łączy naukę z biznesem, a poprzez rozwój
i wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych i prac aplikacyjnych wspiera oraz promuje nowoczesne techniki informacyjne.

Aktualności

Nowe podmioty w Klastrze Płatności

Zarząd fundacji FACS uprzejmie informuje o przyjęciu nowych podmiotów do Klastra Płatności, którego koordynatorem jest fundacja FACS.
Z dniem 8 maja 2015 do klastra dołączyły następujące firmy: Rosan Ltd., Kilohertz Sp. z o.o., Webnetix Sp. z o.o., Drift Masters Grand Prix Sp. z o.o., Dokumenty Sp. z o.o.

przejdź do aktualności


O Fundacji

Została założona w 1994 roku przez Instytut Inżynierii Informatycznej, prof. Henryka Rybińskiego oraz prof. Mieczysława Muraszkiewicza. Fundacja FACS wspiera prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie informatyki oraz prac aplikacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii oraz oprogramowania.

Cele

Celem Fundacji jest wspieranie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie informatyki oraz prac aplikacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii oraz oprogramowania. FACS pomaga również w rozwoju młodych utalentowanych badaczy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

więcej

Działalność

Działalność FACS to przede wszystkim współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju oraz zagranicą. Fundacja organizuje także krajowe i międzynarodowe konferencje oraz seminaria w zakresie nowych technologii i ich zastosowania.

więcej