pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Powiązanie Kooperacyjne

W 2011 roku w wyniku zakończenia prac Fundacji wraz z partnerami nad opracowaniem koncepcji nowego projektu została stworzona całościowa koncepcja nowej inicjatywy – stworzenia platformy umożliwiającej dokonywanie tanich i bezpiecznych transakcji płatniczych przy użyciu instrumentów płatniczych nowego typu. W wyniku ponad półrocznych prac nad stworzeniem koncepcji produktu oraz wykorzystując dotychczasową współpracę Fundacji z podmiotami z sektora usług płatniczych w ramach koordynowanego przez Fundację Powiązania Kooperacyjnego Net4Work, takich jak First Data Polska S.A., Dotpay S.A. czy mPay S.A., Fundacja postanowiła powołać do życia nowe powiązanie kooperacyjne. 20 września 2012 r. z inicjatywy FACS, zostało utworzone powiązanie pod nazwą „Wspólnota na rzecz rozwoju innowacyjnych metod płatności”. W ramach podpisanej umowy o współpracy realizowany jest projekt obejmujący budowę Platformy dla innowacyjnych metod płatności.

Strefa klastranta