pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Współpraca


W przeszłości Fundacja współpracowała między innymi z:

współpraca krajowa

Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Tel-Enegro S.A.

współpraca międzynarodowa

Termnet, Infoterm, The Natural History Museum Vienna, OFSE Austriacka Fundacja na rzecz Międzynardowego Rozwoju

Agendy ONZ: UNIDO, FAO, UNESCO, UNEP, UNOV, WFP, ICCROM, IFAD


Obecnie FACS współpracuje między innymi z: