pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Idea WiOO


Fundacja FACS jest popularyzatorem idei wolnego i otwartego oprogramowania w Polsce i na świecie (WiOO).

Czym jest idea wolnego i otwartego oprogramowania?


Idea wolnego i otwartego oprogramowania to ruch programistów oraz użytkowników komputerów zaangażowanych w działania na rzecz wolnego dostępu do oprogramowania przez ogół jego użytkowników.

Ze względu na rosnące uzależnienie dzisiejszego społeczeństwa od komputerów, idea wolnego i otwartego opogramowania zyskuje popularność na całym świecie. Ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia przyszłości wolnego społeczeństwa i przejęcia kontroli nad technologią, z której korzystamy na codzień, w naszych domach, szkołach czy przedsiębiorstwach, gdzie komputery pracują dla naszych osobistych korzyści.

Działania związane z propagowaniem idei wolnego i otwartego oprogramowania mają na celu zapewnienie swobody użytkownikom komputerów poprzez wspieranie rozwoju i wykorzystywania nowych technologii z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania. Zasadniczą cechą wolnego oprogramowania jest możliwość jego dalszego rozpowszechniania i modyfikacji oraz pełna dostępność jego kodu źródłowego. Ruch otwartego oprogramowania kładzie nacisk na kwestie techniczne i organizacyjne związane z wolnością kodu. Istnieje kilka rodzajów licencji wolnego oprogramowania, między innymi GNU GPL/ GNU LGPL, BSD, X11.

Warunki określenia danego programu jako wolnego oprogramowania zawiera definicja wolnego oprogramowania, wg której zapewniać ono powinno odbiorcom cztery wolności: uruchamiania programu, w dowolnym celu, analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb, rozpowszechniania kopii oraz udoskonalania programu oraz publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność.

Udane przykłady rozwiązań


Idea wolnego i otwartego oprogramowania cieszy się coraz większą popularnością zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W Polsce z wolnego oprogramowania korzysta wiele placówek naukowych, państwowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Dobrym przykładem działających rozwiązań jest Muzeum Techniki w Warszawie, które zdecydowało się na migrację wszystkich komputerów na wolne i otwarte oprogramowanie. Wcześniej jednostka ta borykała się z problemem budowy relatywnie taniej sieci komputerowej. Dzięki wprowadzeniu do powszechnego użycia wolnego oprogramowania Muzeum Techniki osiągnęło szereg korzyści finansowych oraz biznesowych.

Jeden z raportów francuskiej żandarmerii wykazał, że korzystanie z wolnego i owartego oprogramowania przyniosło jej oszczędności w wysokości 50 mln euro. Dzięki zastąpieniu systemu operacyjnego Windows na Ubuntu Linux Żandarmeria Narodowa we Francji jest w stanie ograniczyć swój budżet na wydatki związane z infrastrukturą informatyczną o 70% bez jednoczesnego ograniczenia swoich możliwości.

Działalność Fundacji FACS


W zakresie promocji idei wolnego i otwartego oprogramowania Fundacja FACS współpracuje z jego z twórcami, ze środowiskami naukowymi, akademickimi oraz biznesowymi. Prowadzi dzialalność na rzecz wspierania nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, rozwija oraz umacnia postawy aktywnego współdziałania na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania. Swoją działalnością FACS pragnie wspomagać rozwój gospodarczy, projekty naukowe oraz oświatowe w zakresie teleinformatyki.