pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Cele


Celem Fundacji jest wspieranie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie informatyki oraz prac aplikacyjnych z  wykorzystaniem nowych technologii oraz oprogramowania.

FACS pomaga również w rozwoju młodych utalentowanych badaczy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Poprzez swoją działalność dąży do ułatwiania kontaktów pomiędzy badaczami informatyki, a środowiskami przemysłowymi, finansowymi oraz edukacyjnymi.

Istotnym zadaniem Fundacji jest także promowanie nowoczesnych technik informacyjnych, w tym idei wolnego i otwartego oprogramowania (WiOO).

FACS współpracuje z twórcami, ze środowiskami naukowymi, akademickimi oraz biznesowymi związanymi z ideą WiOO. Prowadzi dzialalność na rzecz wspierania nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, rozwija oraz umacnia postawy aktywnego współdziałania na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania.