pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Działalność

działalność edukacyjna

Działalność FACS to przede wszystkim współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju oraz zagranicą. Fundacja organizuje także krajowe i międzynarodowe konferencje oraz seminaria w zakresie nowych technologii i ich zastosowania.

FACS finansuje prace naukowo-badawcze związane z zakresem swojej działalności oraz przyznaje stypendia doktorskie, habilitacyjne i stypendia na wydanie książek. Organizuje również konkursy i przyznaje staże. Czynnie bierze udział w różnego rodzaju projektach badawczych.

działalność gospodarcza

W zakres działalności gospodarczej FACS wchodzi: