pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Platforma Autoryzacji przy użyciu Biometrii Głosowej


W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie konsumeci zmuszeni są do zapamiętywania coraz większej ilości haseł, numerów PIN czy kodów niezbędnych do weryfikacji i dostępu do danych chronionych. Kluczowym aspektem dalszego rozwoju zdalnego dostępu do danych i usług stała się technologia, która zapewni wzrost bezpieczeństwa i spadek kosztów procesowania zapytań użytkowników.

Rozwój telefonii komórkowej stawia nowe wyzwania podmiotom świadczącym usługi dla klienta detalicznego oraz biznesowego. Jednym z palących problemów jest uwierzytelnianie danych osobowych przez telefon na powstawie zadeklarowanej tożsamości. Dostępne dziś systemy są niedoskonałe i nie zapobiegają oszustwom dokonywanym przez telefon.

Projekt Autoryzacji przy użyciu biometrii głosowej umożliwiać ma uwierzytelnianie osób przez telefon na podstawie ich głosu z wykorzystaniem technologii biometrii głosowej. System zwracać będzie wynik pozytywny lub negatywny danej weryfikacji. Wynik weryfikacji przekazany zostanie do systemu informatycznego klienta platformy biometrycznej, która posłuży do autoryzacji danej czynności. Dzięki Platformie Autoryzacji przy użyciu biometrii głosowej mozliwe będzie stworzenie nowych usług.

Uniwersalność platformy pozwoli na łatwy dostęp do niedostępnych dotąd usług wielu podmiotom działającym na rynku. Na bazie platformy mają szansę powstać również nowe podmioty, które wykorzystywać będą tę nowoczesną funkcjonalność, rozwijając rynek usług mobilnych, płatności elektronicznych czy autoryzacji transakcji nie-finansowych.

Z Platformy korzystać będą mogły dowolne podmioty - sprawdzona i skuteczna technologia biometrii głosowej funkcjonuje na świecie od kilku lat, jednak do tej pory nie wdrożona została dla masowego użytkownika.

Innowacja procesowa znajdzie swoje zastosowanie wśród podmiotów świadczących usługi np. autoryzacji płatności czy transakcji internetowych.

Biometria głosowa doczekała się już wielu zastosowań na całym świecie. Również w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie. W mediach pojawia się coraz więcej publikacji na temat biometrii głosowej, szczególnie godnym polecenia jest partnerski blog: http://www.biometriaglosowa.pl/