pl | en

The Foundation for Advanced Computer Studies

 

Platforma wydawania, autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowych generacji


W wyniku ponad półrocznych prac nad stworzeniem koncepcji produktu, 20 września 2012 r. z inicjatywy FACS zostało utworzone Powiązanie (Wspólnota na rzecz rozwoju innowacyjnych metod płatności) oraz podpisana umowa o współpracy przy realizacji projektu „Budowa platformy dla innowacyjnych metod płatności”.

Ideą projektu jest stworzenie Platformy do wydawania, autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji będącej uniwersalnym systemem autoryzacji i rozliczania transakcji bezgotówkowych wykonywanych przez użytkowników platformy na rzecz jej partnerów zarówno w tradycyjnym punkcie sprzedaży, w Internecie lub z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Platforma dedykowana jest przede wszystkim dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, punkty handlowe i usługowe, firmy jednoosobowe, mobilni przedstawiciele handlowi i służby administracji publicznej pobierające opłaty od obywateli poza siedzibą urzędu.

OPIS ROZWIĄZANIA

Innowacja Platformy polega na wdrożeniu nowatorskiego rozwiązania do ewidencji i fiskalizacji sprzedaży w oparciu o terminale mobilne – tablety działające pod kontrolą popularnych systemów operacyjnych oraz bezprzewodowe drukarki fiskalne z odpowiednim oprzyrządowaniem. Całe rozwiązanie pracuje pod kontrolą centralnej Aplikacji Ewidencji sprzedaży zlokalizowanej centralnie i klientem aplikacji w postaci aplikacji uruchamianej na tablecie. Odpowiedni protokół komunikacji odpowiada za bezprzewodowe połączenie w technologii bluetooth tabletu i jego oprogramowania z drukarka fiskalną. Sprzedawca ma do dyspozycji graficzne menu oraz dotykowy ekran tabletu. Po zalogowaniu do centralnej aplikacji może skonfigurować i dostosować wygląd tabletu do własnych potrzeb oraz zdefiniować listę produktów dobierając z predefiniowanych w aplikacji szablonów i zdjęć. Sprzedawca może także uruchomić w swoim punkcie sprzedaży program lojalnościowy dla klientów. Ma do dyspozycji kilka predefiniowanych w systemie schematów, uzależnionych od wielkości punktu, branży w jakiej działa czy też klientów do których kieruje swoja ofertę. Tablet komunikuje się z drukarką fiskalną i pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego, także kuponów zniżkowych czy informacji o promocjach dostępnych w danym punkcie. Jeśli klient punktu wyposażony jest w aplikację mobilną Platformy, która działa na jego telefonie komórkowym, może dokonać zakupu i zdobyć punkty programu lojalnościowego, kupon lub zniżkę bezpośrednio w aplikacji mobilnej, bez konieczności zbierania kuponów, naklejek czy pieczątek. Tablet komunikuje się również z systemem płatności bezgotówkowych obsługiwanych w danym punkcie czyniąc cały proces dodatkowo szybszym i prostszym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

DOTACJE NA INNOWACJE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO